schoolplein, tekenen, rekenen

Waarom rekenen vanuit leerlijnen?

Waarom rekenen vanuit leerlijnen?

Het werken vanuit leerlijnen versterkt het eigenaarschap bij zowel de leerkracht als de leerling. Dat komt door de werkwijze. 
Als leerkracht heb je de vrijheid om het algehele onderwijs goed aan te laten sluiten op de leerbehoefte en de interesse van de kinderen.


Een leerkracht die werkt vanuit leerlijnen is actief bezig met het creëren van de beste leersituatie voor een kind. De leerstofinhoud, instructie, didactische werkvormen, leermiddelen en leeractiviteiten zijn goed doordacht en voorbereid.


Hierdoor worden er niet alleen betere resultaten gehaald, maar vergroot je ook de betrokkenheid, motivatie en het zelfvertrouwen van de kinderen. 
Kinderen ontwikkelen metacognitieve vaardigheden omdat ze zelf nauw betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling. Zij krijgen, net als de leerkracht, zicht op de gehele ontwikkellijn. En daarmee krijgen zij ook zicht op hun eigen leren en hun leerproces.

EXOVA is een schoolbrede methodiek voor adaptief en op leerlijnen gebaseerd onderwijs.

………………………………………………

Lees hier meer over op meer op exova.nl.

Hoe werkt het?

Om te beginnen is het goed om te weten dat de overheid algemene kerndoelen heeft vastgesteld. Iedere school moet hieraan voldoen. Hoe je dit vervolgens aanbiedt is de verantwoordelijkheid van de school en de leerkracht.

Wanneer je de kerndoelen goed bekijkt, dan ontdek je dat deze globaal zijn opgezet. Het geeft jou als leerkracht alle ruimte om dit te interpreteren. Deze kerndoelen zijn bij EXOVA concreter gemaakt en verdeeld in domeinen.Deze domeinen zijn nog weer concreter gemaakt en verdeeld in leerlijnen.

Tot slot hebben wij de leerlijnen vertaald naar ik-doelen.

witte squiggle transparant

Bijvoorbeeld:

Kerndoel 29: De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en  delen.

Domein:  Sommen maken ( + – x : )

Leerlijn/subdomein: Optellen en aftrekken met hele getallen

Ik-doel: Ik kan plussommen tot 100 maken, zoals 30 + 60

Wat kun je ermee?

Werken vanuit leerlijnen geeft je als leerkracht de vrijheid om direct aan te sluiten op het leerniveau van een kind. Hierdoor heb je de mogelijkheid om in de zone van naaste ontwikkeling van een kind te gaan werken. Je creëert dan kansen zodat het kind kan oefenen op zijn eigen niveau en eigen tempoDoordat je zicht hebt op de hele leerlijn weet je welke vaardigheden er nodig zijn om een doel te bereiken.

En wanneer je werkt vanuit thematisch onderwijs kun je het rekenen laten aansluiten bij een thematisch onderwerp. Het leren wordt zo samenhangend en daardoor betekenisvol.
Daarnaast geeft het k
inderen de kans om te kunnen werken aan eigen leerdoelen. Dit vergroot de motivatie, eigenaarschap en betrokkenheid van leerlingen en daarmee het plezier in rekenen.

EXOVA is een schoolbrede methodiek voor adaptief en op leerlijnen gebaseerd onderwijs.

………………………………………………

Lees hier meer over op meer op exova.nl.

Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

………………………………………………

Lees meer op metsprongenvooruit.nl.

KURKEN is een interactief rekenspel voor basis- en voortgezet onderwijs dat focust op het flexibel toepassen van de vier hoofdbewerkingen; optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

………………………………………………

Lees meer op kurken1975.nl.

De opbouw van een leerlijn

We hebben de doelen zo opgebouwd dat het duidelijk is wat cruciale leerdoelen zijn en wat niet. Én ze sluiten aan bij de leerpiramide van EXOVA. Wil je meer weten over de leerpiramide? Lees dan meer!

Je vindt er:

  • Instructiekaarten
  • Strategiekaarten
  • Uitlegkaarten
  • Instructiefilmpjes
  • 1 digitale oefening
  • 1 digitale check
  • Oefenbladen, deze zijn onderverdeeld in actieve en passieve bladen
  • Doe-opdrachten

Daarnaast zijn er links naar externe materialen en sites.

Ook kun je zien welke spellen van Met Sprongen Vooruit en Kurken, of welke Montessorimaterialen je kunt gebruiken bij het oefenen van de leerlijn.

Door deze uitgebreide mogelijkheden heb jij als leerkracht de kans om het rekenonderwijs zo breed mogelijk aan te bieden. Kinderen kunnen op alle mogelijke manieren leren.

Als leerkracht kun je jouw instructie direct laten aansluiten bij het niveau van de kinderen, om jouw instructie te ondersteunen kun je uit de verzameling lesideeën kiezen. Zo blijf je dicht bij de leerbehoefte van jouw instructiegroep.

Welke werkwijze past bij jouw onderwijs?

Hoe je met leerlijnen werkt hangt af van jouw werkwijze. Werk je vanuit thema’s? Dan sluiten de rekenlessen waarschijnlijk direct aan bij het thema van dat moment.

Werk je vanuit een unit of combinatie groepen? Dan werk je waarschijnlijk het prettigst wanneer je per periode een domein centraal stelt.

Werk je klassikaal? Dan kies je wellicht voor werken vanuit domeinen en zul je soms aansluiten bij een thema van een periode.
Wanneer je werkt met MATH, dan is dit allemaal mogelijk!

Invulling van de periode

Kies in de voorbereiding één of meerdere domeinen die passen bij het thema van een periode. Of je werkt misschien vanuit een jaarplanning of periodeplanning en hebt met collega’s afgestemd welk domein er in een bepaalde periode wordt aangeboden
Vanuit de LVS, observaties en de dagelijkse praktijk weet je waar de onderwijsbehoefte van de kinderen ligt.


Op basis van die kennis weet je wat het beginniveau is.
Stel daarop doelen voor jezelf; wat wil ik bereiken met deze groep, met een kleiner groepje of met die ene individuele leerling.
Vervolgens ga je de periode inrichten.


Hierbij werk je vanuit de leerpiramide. Alle delen van de leerpiramide zijn terug te vinden in opdrachten, hoeken, uitjes, instructies en werkvormen.


Daarbij zorg je voor een opbouw die ook aansluit bij de leerpiramide.
Je kunt immers pas met kilo’s rekenen als je eerst hebt ervaren hoe zwaar een kilo is door het opgetild te hebben.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

miljoenennota
Lesideeën

Miljoenennota

Miljoenennota Rekenen met miljarden Level: I Wat heb je nodig? Miljoenennota Krant september De Les De derde dinsdag van september wordt de miljoenennota gepresenteerd. Zoek

Read More »
Lesideeën

Een dagje veiling

Een dagje veiling Level: H Leerdoelen diverse bloesemtakken uitrekenpapier per groepje Wat heb je nodig? diverse bloesemtakken  uitrekenpapier per groepje De Les Laat de kinderen

Read More »
Een kind gooit met getallen
Lesideeën

Gooi maar raak

Gooi maar raak Level: G Leerdoelen Ik kan getallen tot 100.000 splitsen Ik kan cijferend optellen tot 10.000   Wat heb je nodig?  4 emmers 

Read More »
Wereld met landmarks
Lesideeën

Wereldburgers

Wereldburgers Rekenen met miljarden Level: F   Wat heb je nodig? Wereldkaart / Atlas / Google (Maps) De les Verdeel de klas in kleine groepjes.

Read More »